Medisinske godkjente skjermer er spesial godkjent for bruk innenfor pasientnær behandling, dette omfatter strenge krav til hygiene og lekkasjestrøm, EN60601-1. Skjermene kan sprites og vaskes og benyttes i avdelinger som f.eks operasjonsstuer, akuttmottak, intensiv/postoperativ osv. Medisinske skjermer omfattes også radiologiske monitorer for bruk innenfor samme områder. Vi kan tilby mange modeller fra 17” størrelse og opptil 65” fra annerkjente leverandører.